Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Privredna komora je dobrovoljna asocijacija preduzeća i profesionalaca koji zajedničkim delovanjem rade na izgradnji zdrave ekonomije i poboljšanju kvaliteta života u zajednici. U postizanju ovih ciljeva Komora zastupa brojne interese i obavlja različite funkcije: ekonomsku, informativnu, savetodavnu, edukativnu... If you
can dream it
you can
do it.
Članovi komore su preduzeća, organizacije i pojedinci koji zajedno žele da promovišu i unaprede društveno odgovorno poslovanje. Svoje udruživanje zasnivaju na zajedničkoj ideji da se kolektivni glas bolje čuje i time su veće šanse za obavljanje naše misije.
It’s always
too early
to quit
Članovi komore mogu biti i mali prodavci na uglu i veliki hipermarkteri, ili proizvođači poznatih međunarodnih brendova, ali i lokalna poljoprivredna gazdinstva, kao i NVO koje se bave interesima specifičnih grupa. Ne postoje ograničenja broja, ili vrste članova koji odluče da se učlane u privrednu komoru.
PRIČE O ČLANOVIMA NAŠIH KLASTERA

O NAMA

KOMORA B2B

Ugovorna privredna komora

je zajednica privrednih društava, preduzetnika, poljoprvrednih gazdinstava i brojnih udruženja iz nevladinog sektora usmerenih na podršku regionalnom razvoju, ali i podršku teško zapošljivim kaptegorijama stanovništva kao i licima sa određenim stepenom invaliditeta.

Komora B2B je osnovana 2020 i nastala je u cilju promocije i razvijanja saradnje u oblasti socijalnog preduzetništva, ali i regionalnog razvoja između različitih profitnih, neprofitnih organizacija i javne administracije. Partnerstva se kreiraju u cilju realizacije projekata na regionalnom i lokalnom nivou i radi razmene iskustava između partnera koji su iz različitog miljea.

Okupljanje poslovnih lidera kako bi obezbedili podršku socijalnom preduzetništvu u Srbiji kroz inisitranje na ekonomskoj solidarnosti i saradnji

Pružanje podrške lokalnim samoupravama i kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj u izradi akcionih planova za razvoj socijalnog preduzetništva i sprovođenja programa i projekata za podsticaj lokalnog razvoja i društveno odgovornog poslovanja

Promocija  inovatnive preduzetničke kulture kroz umrežavanje  preduzeća sa kapitalom u cilju razmene najboljih poslovnih praksi, ali i  ideja o mogućnostima razvoja i stvaranja novih preduzeća na lokalnom nivou sa naglašenom socijalnom misijom ili u “zaštićenom” tržišnom nastupu

Vizija

Postati vodeća privredna zajednica  obezbeđujući poslovnu podršku kroz zastupanje interesa svojih članova i partnera  njihovim promovisanjem  i povezivanjem, informisanjem, poslovnim obrazovanjem, savetodavnim i marketinškim uslugama.

Misija

Unapređenje nacionalnog, regionalnog i lokalnog ekonomskog okruženja, podrška lokalnom poslovanju i promocija društveno odgovornog poslovanja kroz:

 • Sufinansiranje razvojnih projekata članova Komore u njihovom poslovnom interesu, ali u okvirima društvene odgovornosti na lokalno inkluzivan način
 • Kreiranje inovativnih rešenja, podršku preduzetništvu, obezbeđivanje efikasnih usluga, umrežavanje i razmenu iskustava.

Opšti cilj

Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za mobilisanje sopstvenih snaga i privlačenje finansijskih, intelektualnih i drugih kapaciteta za razvoj ekonomije, poljoprivrede, privrede, ekologije  i turizma, na održiv i socijalno inkluzivan način.

Posebni  ciljevi

 • Stvaranje povoljnog ambijenta za privređivanje u sklopu ukupnog privrednog sistema;
 • Povećanje konkurentnosti privrede u lokalnim zajednicam ( posebno u devastiranim područjima);
 • Unapređenje poslovne saradnje putem promocije naših članova i partnera u zemlji i inostranstvu;
 • Učešće u socijalnom dijalogu sa ciljem postizanja stabilnijih privrednih odnosa;
 • Pružanje usluga stručnog obrazovanja, poslovnog informisanja i savetovanja.
 • Pružanje podrške u pripremi projekata pri konkurisanju kod predpristupih fondova EU i drugih donatora
 • Povećanje efikasnosti delovanja komore i promocija komorskih aktivnosti.

Godišnjim Programom rada utvrđuju se okvirni zadaci Komore B2B, koji se, tokom godine, po potrebi menjaju i prilagođavaju aktuelnoj privrednoj situaciji i zahtjevima članstva, a u čijoj realizaciji učestvuju svi organi  Ugovorne Privredne komore B2B, članovi osnivači komore, granska udruženja i stručne službe.

Oblici delovanja

 • Mreža lokalnih privrednih lidera
 • Obrazovni programi (radionice, seminari)
 • Organizovanje skupova privrednika ( sektorski skupovi u cilju povezivanja)
 • Javne rasprave u lokalnim zajednicama ( na zadatu temu: socijalno preduzetništvo, ekologija….)
 • Projektne aktivnosti ( informisanje i konkurisanje …IPA fondovi)
 • Istraživačke i izdavačke aktivnosti
 • Javne i medijske kampanje
 • Učešća na međunarodnim skupovima

KOMPONENTE

Od donošenja odluka do razumevanja LOKALNIH složenosti i problema, naš stručni  tim  odgovara na  VAŠE upite o različitim temama u vezi  lokalnih i regionalnih  tržišta Srbije.

Od malih pitanja do složenih upita, neka od naših najtraženijih istraživanja uključuju:

 • Uslove života na lokalnim područjima (posebno u devastiranim područjima) i mogućnostima za ulaganja
 • Uslovima za povezivanje sa lokalnim privrednim akterima i obezbeđenje mogućnosti za stvaranje kooperativa
 • Uticaj lokalne vlasti i lokalne podrške
 • Demografija
 • Mapiranje lokalnih aktera zainteresovanih za saradnju
 • SWOT analiza po opštinama
 • Podsticaji i porezi
 • Pretrage vesti i literature
 • Komunalije na lokalnom nivou
 • Prosečne plate na lokalu
 • Kvalifikaciona struktura radne snage i mogućnosti prekvalifikacije
 • Prepoznavanje mogućnosti iskorišćavanja novih šansi i prilika za realizaciju socijalnog preduzetništva
 • Uključivanje u procese stalnih inovacija, prilagođavanja i učenja
 • Jasno definisane ciljeve da se doprinese zajednici ili određenoj grupi

B2B  svoju misiju ostvaruje kroz rad sa svim sektorima privrede  u nameri da povezivanem  privrednih lidera i lokalnih aktera postignemo društveno odgovorno poslovanje i ravnomerniji privredni razvoj Srbije,  kroz :

 • Umrežavanje
 • Prepoznavanje
 • Istraživanje
 • Učenje
 • Pravne savete

Obaveštavamo Vas

Mi selektujemo informacije koje su važne za Vaše poslovanje. Kroz naše kanale komunikacije efikasno i blagovremeno prenosimo sve vesti bitne za naše članove.

Poboljšavamo Vašu zajednicu

Iniciramo, podstičemo i sponzorišemo rasprave, forume i dijaloge za aktivno uključivanje privrede u lokalne inicijative i pitanja. Sve ovo i još mnogo, mnogo više...

Pomažemo Vam u rastu

Zahvaljući promotivnim alatima Komore, Vaše preduzeće će biti prepoznato kao atraktivna domaća kompanija koja nudi kvalitetne proizvode i/ili usluge po poštenoj ceni.

Štitimo Vaše interese

Jer Komora održava i neguje svoje odnose sa lokalnim, regionalnim i državnim zvaničnicima, zakonodavcima, institucijama, razvojnim agencijama...

Prijavite se!

  Poslednje vesti

  Kontaktirajte nas!