Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Popunite formular i prijavite se

  Kakve su koristi od članstva?

   

  Kao  član Ugovorne Privredne komore B2B moći ćete da pristupite mnoštvu mogućnosti i pogodnosti, da pronađete dobavljače, identifikujete kupce, odredite troškove i uštedite vreme.

   

  Kao  član komore B2B dobijate pristup našim planovima pomoći, kroz informisanje o dostupnim fondovima, ali i drugim mogućnostima finansiranja u zavisnosti od oblasti kojom se bavite.

   

  Kao član komore B2B bićete  u mogućnosti da se sektorski povežete kroz tematske  sektorske sastanke  koji  su deo redovnih aktivnosti komore, ali i na međunarodnom nivou kroz učešće na međunardnim stručnim skupovima i sajmovima.

   

  Kao član komore B2B  bićete uključeni u inovativne procese poslovanja kroz razvoj novih oblasti, kroz primenu novih modela preduzetništva ( udruživanju resursa i novim načinima finansiranja) kroz stvaranje socijalne vrednosti- ostvarenje socijalne misije i društveno odgovorno poslovanje.

   

  Kao član komore B2B  bićete u prilici da učestvujete u našoj viziji poslovanja koju ne ograničavaju vaši postujući resursi. Bićete obučeni da ostvarite više, sa manje, odnosno da privučete resurse od drugih. Bićete obučeni da efikasne male resurse usmerite kao polugu za partnerstvo sa drugima, kroz istraživanje svih mogućnosti sa našim stručnim timom od čiste filantropije do komercijalnih biznis sektora.

   

  Kao član komore B2B  bićete deo naše odgovornosti za rezultate koje ostvarujete svojim poslovanjem,  kroz podršku našeg stručnog tima svojim umećima i znanjima, nastojeći da Vam u svim prilikama pružimo realna unapređenja bilo kroz saradnju sa zajednicom ili sa vašom klijentelom, kao i sa investitorima i partnerima.  Kreiranje čvrste povezanosti između komore i članstva je važan deo izazova i ostvarenja naše vizije.

   

  Kao član komore B2B dobićete priliku za kontinuirano usavršavanje sposobnosti, veština i znanja Vaših zaposlenih u raznim oblastima od razumevanja analiza finansijskih izveštaja, pisanja projekata, strategija konkurentskih prednosti, informacionog menadžmenta, računovodstva, alatima marketinga u odnosu na 4P, upravljanju etikom u marektingu, upravljanjem ljudskim resursima….Takođe, možete da dobijete pomoć naših eksperata u izgradnji tima koji može da sprovede inovativne planove Vašeg preduzeća.