Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Usvojen zakon: U Srbiji regulisana oblast socijalnog preduzetništva

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 4. februara Zakon o socijalnom preduzetništvu, kojim se prvi put na sveobuhvatan način uređuje oblast socijalnog preduzetništva i podstiče njegov dalji razvoj.

Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva, kao i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba.

Ovim zakonom uređuju se pojam, ciljevi, načela i oblast delovanja socijalnog preduzetništva, pravni položaj, prava i obaveze subjekata koji obavljaju delatnost sa statusom socijalnog preduzetništva, uslovi za sticanje i prestanak statusa socijalnog preduzetništva, pojam društveno osetljivih grupa, podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva i podrška društveno osetljivim grupama, registracija statusa socijalnog preduzetništva, izveštavanje, nadzor i druga pitanja od značaja​​ za socijalno preduzetništvo u Republici Srbiji.

Uvođenjem socijalnog preduzetništva u pravni sistem, doprineće se aktivaciji društveno osetljivih grupa, njihovoj integraciji u društvo, ali i njihovo ekonomsko osnaživanje. Primena ovog zakona imaće pozitivne efekte na društveno osetljive grupe, na njihovo osnaživanje, na povećanje zaposlenosti i jačanje njihovog društvenog uključivanja u sve tokove zajednice.

Zakon o socijalnom preduzetništvu doprineće jačanju ekonomije zasnovane na solidarnosti i snažno će uticati na poboljšanje standarda pre svega socijalno najugroženijih kategorija stanovništva, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava Darija Kisić Tepavčević u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavljajući Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu.

„Ovaj zakon predstavlja i snažno podsticajno okruženje za razvoj najlepših osobina u našem narodu, a to su marljivost, preduzimljivost, solidarnost i humanost, kojima svi zajedno gradimo još lepšu, jaču i napredniju Srbiju“, istakla je Kisić Tepavčević.

Uz napomenu da ovakav način poslovanja do sada nije bio pravno regulisan, Kisić Tepavčević je rekla da Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu predstavlja značajnu novinu.

Kako je naglasila, socijalno preduzetništvo predstavlja poseban način poslovanja, gde je ekonomska komponenta izražena, ali je bitna i socijalna dimenzija, jer se deo zarade u ovim preduzećima odvaja u cilju ispunjavanja određene socijalne misije.

Ministarka Kisić Tepavčević je navela da je to moguće ostvariti putem zapošljavanja najugroženijih kategorija na tržištu rada, putem direktnog izdvajanja dela zarade ka rešavanju društvenih, ekonomskih i ekoloških izazova, kao i kroz direktno pružanje usluga u zajednici.

„Ovakva preduzeća imaju poseban način poslovanja i njihovim aktiviranjem omogućavamo da se iskoristi njihov potencijal u zajednici i da se poboljša položaj socijalno najugroženijih, a pre svega da se smanji stopa nezaposlenosti najranjivijih kategorija na tržištu rada“, rekla je Kisić Tepavčević.

Izvor. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja