Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Dana u oktobru 2019. stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 72/19).

Pojedine odredbe ovog zakona primenjuju se od navedenog datuma, a ostale od 1. januara 2020. godine.

Ovaj zakon doneo je značajne promene, odnosno preciznije uređivanje rešenja koja se odnose na:

  • vrednosne vaučere – definisanje, podela i opredeljivanje nastanka oporezivog događaja po osnovu prenosa vrednosnih vaučera,
  • poreskog dužnika u slučaju iskazivanja PDV u računu kada za to nije postojala obaveza,
  • mesto prometa dobara i prometa usluga konzumacije jela i pića na brodovima, u letilici ili vozu,
  • mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem,
  • nastanak poreske obaveze za određene usluge,
  • ostvarivanje određenih poreskih oslobođenja,
  • pravila za određivanje srazmernog poreskog odbitka.

Očekuje se i donošenje više podzakonskih propisa, o kojima će na seminaru biti reči.